Dom Sereď

Dom je navrhnutý do tvaru L , aby sme získali pri orientácii pozemku juhozápadné aj juhovýchodné solárne zisky. Tento tvar nám zároveň dovolí využiť maximum z plochy, na ktorej je regulatívmi umožnená zástavba, pri zachovaní dostatočného vnútorného priestoru dvora.

Dispozícia je rozdelená na dve ramená – dennú zónu s rodičovskou spálňou a detskú nočnú zónu. Medzi týmito zónami je umiestnená vstupná hala s pracovňou, čo nám minimalizuje dĺžku chodieb. Keďže denná zóna obsahuje návštevné priestory a zároveň chceli mať klienti výhľad z kuchyne na príjazdovú komunikáciu, je tento trakt umiestnený bližšie k vstupu na pozemok (popri východnej hranici parcely) a hmotovo je napojený na objekt garáže. Garáž sme umiestnili na juhozápadný roh parcely (k vjazdu na pozemok). Od garáže sa prechádza okolo dennej zóny po krytej pavlači až k vchodu samotného domu. 

Obe krídla dispozície sú prepojené hmotou pergoly, ktorá zamedzuje letnému prehrievaniu. Jej architektonické stvárnenie prechádza až do konštrukcie prekrytia exteriérového parkovania a hmoty  garáže. Vstup do domu je akcentovaný dreveným obkladom.