Energetická trieda: Pasívny dom

Projekt rozsiahlej rodinnej usadlosti priamo pod Tatrami. Veľké zadanie obsahuje obytné priestory, wellness, objekt garáží, humno aj priestor pre domácu zabíjačku či vínnu pivnicu. Hmotový koncept vychádza z princípu rozložiť veľké zadanie do viacerých „domov“ prepojených spoločným kamenným múrom, ktorý v skutočnosti obsahuje plnohodnotné priestory s plochou strechou. Tým pádom dosiahneme mierku vhodnú pre danú lokalitu, ktorá je špecifická drobnou zástavbou historického typu a samostatne stojacimi modernými rodinnými domami. Hlavné objekty majú tradičné tvaroslovie so sedlovými strechami, materiálovo dopĺňajúc okolie. Pracujeme s drevom, kameňom a nadštandardne veľkými preskleniami.