O NÁS

Kto sme ? Čo nás spája - architektov, stavebných inžinierov, statikov, projektantov profesií? Ctíme si kultúrno - historické a prírodné hodnoty našej krajiny. Veríme , že priestor v ktorom sa človek pohybuje , ho formuje a ovplyvňuje jeho názory. Že prostredie človeka učí - k tolerancii medzi ľuďmi , k rešpektu k prírode . Stále sa snažíme naplniť predsavzatie - zlepšiť našou prácou životy ľudí a zároveň zmenšiť ich dopad na životné prostredie . Máme overené našou prácou , že vysoký štandard bývania nie je v protiklade s ekologickými výzvami dnešnej doby.

Študovali sme stavebné obory na STU v Bratislave a na University of Maribor ,zahŕňajúce aj zameranie na experimentálnu a ekologickú architektúru či obnovu pamiatok.  Ako Ateliér Habitat patríme medzi špičku odborníkov venujúcim sa navrhovaniu pasívnych domov – energetického štandardu , ktorý napĺňa najvyššie požiadavky na komfort bývania a zároveň vyžaduje minimum energie na prevádzku. Máme na konte už vyše 130 zrealizovaných domov a naše projekty stierajú hranice medzi ekológiou , pohodlím a moderným dizajnom. Tam, kde iným energetika zväzuje ruky, nás inšpiruje k nadčasovému a funkčnému dizajnu . Naše know-how, Vaša spokojnosť Náš ateliér ponúka komplexné služby v oblasti novostavieb , rekonštrukcií domov a bytov a návrhu interiéru . Prevedieme Vás od výberu správneho pozemku cez architektonickú štúdiu , schválenie stavby úradmi , až po úspešnú realizáciu . Naša práca s a vyznačuje detailnosťou navrhovaných riešení , ktoré sú overené desaťročnými skúsenosťami s výstavbou energeticky úsporných domov v Česku a na Slovensku . Medzi naše prednosti patrí energetická optimalizácia návrhu už vo fáze architektonickej štúdie a schopnosť garantovať dosiahnutie pasívneho alebo nízko – energetického štandardu vďaka výpočtom a overeným detailom v rámci projektovej dokumentácie .